Download PDF by Tom Willem den Hoed: 99 businessmodellen (Best practice) (Dutch Edition)

By Tom Willem den Hoed

Dit boek BUSINESSmodellen beschrijft (internationaal relevante) modellen voor bedrijfskundige examine. Aan de hand van een bedrijfskundige examine krijgen we een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie. Wat zijn de drijvende krachten achter de company, wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, welke belangen hebben onze stakeholders en welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie?

Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te vinden zijn: Balanced Scorecard, Vijfkrachtenmodel, BCG-matrix, Blauwe Oceaan Strategie, Kleurenmodel, Lean en de Ambitie-Realisatiematrix. Voor een compleet overzicht zie de inhoudsopgave.

Dit boek is geschreven om managers, adviseurs en bedrijfskunde studenten die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te kunnen onderzoeken. Het boek stimuleert chicken ook om hun businessgevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen. Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden om een probleem aan te pakken.

Show description

Read or Download 99 businessmodellen (Best practice) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Read e-book online Truth or dare (Dutch Edition) PDF

`Ik ben nog maar vijftien. Dat is alles wat ik eruit krijg. Hij knikt langzaam, alsof hij me goed begrijpt. `I recognize. Maar we hebben nog maar seventy two uur en jij bent de enige die dit kan. Weten wanneer iemand liegt. Jessie ontdekt dat zij dat feilloos kan. Maar er zijn ook anderen die van haar gave weten.

New PDF release: Binnenklasdifferentiatie (Praktijkgerichte literatuurstudies

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Om positief om te gaan met deze verschillen tussen leerlingen (in de klas) en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te kunnen bieden, is differentiatie wenselijk. Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van die didactische werkvormen die zich focussen op het ontwikkelen van maximale leerkansen voor alle leerlingen.

Download e-book for kindle: De poorten van het paradijs (Dutch Edition) by Khaled Khalifa,Aafke S. Heuvink

Te midden van de gewapende conflicten die Syrië verscheurden in de jaren tachtig groeit een meisje op bij haar drie tantes. De sfeer op tuition is grimmig en de permanente dreiging wakkert de haat van het meisje tegen de regering aan. Het drijft haar uiteindelijk in de armen van de fundamentalistische Moslimbroeders.

HET ENGELENBOEK (Dutch Edition) by Mohammed S. Nasrullah PDF

Mohammed S. Nasrullah (1943) werd geboren in Nickerie, Suriname. Hij heeft in Nederland informatie- en communicatietechnologie gestudeerd aan de TU Delft en vervulde een functie als diplomaat bij de NAVO in Brussel. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen. In zijn debuut "Het Engelenboek” vertelt hij dat de islam een godsdienst is van vrede, orde en gezagsverhoudingen.

Extra resources for 99 businessmodellen (Best practice) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

99 businessmodellen (Best practice) (Dutch Edition) by Tom Willem den Hoed


by Edward
4.0

Rated 4.49 of 5 – based on 40 votes